SLIM-regeling subsidie

SLIM-regeling subsidie

kploopbaanadviesVoor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

In bijgaande flyer staat meer informatie over de SLIM-regeling.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op onze website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

De volledige subsidieregeling leest u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70088.html